Нижньотеплівська сільська військова адміністрація

Щастинського району , Луганської області

Телефон

ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ

Зразок “Подання громадянами електронних звернень”

Форма

для подання громадянми електронних звернень

до Нижньотеплівської сільської військово-цивільної адміністрації

Зразок подання електронного звернення- завантажити

Зразок письмового звернення – завантажити

*Примітка: звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог,  не розглядається   та  повертається  заявнику з відповідними роз’ясненнями

** Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, викладені відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про звернення громадян».

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Зразок письмового звернення – завантажити

Join Us Facebook
цнап л

Архіви

вца закон
луганська ода б р
щастинська рда б р
Facebook Pagelike Widget